Решение № 21 от 28.05.2015г. Об отчете главы ФСП за 2014г.